Train for Textile Care

De properste blog ter wereld


Leave a comment

Hoe met je baas onderhandelen over een opleiding?

Ook al vindt je werkgever het belangrijk om levenslang te studeren en bij te blijven, toch kan hij terughoudend reageren wanneer je een goedkeuring vraagt voor een opleiding. Een opleiding, cursus of stage brengt immers een niet te verwaarlozen financiële kost en tijdsinvestering met zich mee. Daarom geven we enkele tips die je kunnen helpen bij het overtuigen van je werkgever.

Wanneer ga je onderhandelen over je opleiding?

Het ideale moment om je opleidingsvraag naar voren te brengen is tijdens je jaarlijkse evaluatiegesprek. Dit is het moment waarop nieuwe objectieven worden vastgelegd en waar opleidingsvoorstellen ter sprake komen. Als je om een of andere reden je volgend evaluatiegesprek niet kan bijwonen, vraag er dan zelf om bij je werkgever.

Het belang van een goede voorbereiding

Je hebt een afspraak met je werkgever? Dan is een goede voorbereiding ongetwijfeld goud waard.

  • Probeer op voorhand je motivatie duidelijk te tonen.
  • Het is eenvoudiger om je werkgever te overtuigen als je hem kan aantonen dat de opleiding ook tegemoet komt aan  zijn interesses.
  • Probeer dus duidelijk de behoeften te identificeren.
  • Maak een lijstje van de doelen die je wil bereiken met de opleiding.
  • Maak je werkgever duidelijk dat je beschikt over de noodzakelijke troeven om te slagen in je opleiding.
  • Ondersteun, indien mogelijk, je argumenten met cijfergegevens (bv. de invloed van je opleiding op de omzetcijfers van de onderneming, besparingen die gerealiseerd kunnen worden op andere diensten, …).
  • Doe ten slotte een beetje aan lobbying bij je collega’s om hun steun te krijgen. Ze komen misschien van pas …
Advertisement


Leave a comment

20 jaar ETSA

De European Textile Service Association (ETSA) vierde onlangs zijn twintigjarig bestaan. In 1994 gingen acht ondernemingen een verbond aan om de marktleiders uit de sector op Europees vlak te vertegenwoordigen en om samen te werken aan de ontwikkeling van de sector.
De textielverzorgingssector heeft het in die afgelopen 20 jaar goed gedaan. Waar de eerste cijfers in het jaar 2000 nog spraken over een Europese omzet van 6,7 miljard Euro, was dat volume gestegen tot 11 miljard Euro in 2012. De sector stelt bovendien zo’n 134.000 mensen te werk in Europa. Voor deze groei zijn een aantal factoren van groot belang: de ontwikkeling van de techniek en de klantgerichtheid van de ondernemingen die zorgt voor een veel duurzamere activiteit.
Vandaag vertegenwoordigt ETSA 36 ondernemingen en instituten: 12 firma’s/marktleiders, 12 producenten van wasmiddelen, machines en textiel en 12 nationale federaties, waaronder FBT.
Voor Robert Long, zaakvoerder van ETSA, zijn dit de drie doelstellingen:
– netwerking en uitwisseling van ervaringen
– inspraak in Europese regelgeving en normering
– propaganda voor de textielverzorgingssector
En de toekomst van de sector ziet hij zo:
– door de steeds groeiende digitalisering ontstaan nog meer mogelijkheden om transparant te werken met zeer veel informatie voor de klant
– er komen nieuwe uitdagingen op gebied van hygiëne en veiligheid
– door innovatief textiel komen ook nieuwe behandelingsmethoden, maar de textielverzorging is een zeer flexibele sector die ook daar oplossingen voor zal vinden.


Leave a comment

FBT MEETS CREAMODA of was het omgekeerd?

Ondanks het feit dat het maandag was en dat het verkeer door de plaatselijke sneeuwval alweer in een serieuze Gordiaanse knoop lag, waren de medewerkers van Creamoda (Federatie van de mode en confectie), het sociaal fonds, FBT (Federatie van de Belgische Textielverzorging) en TFTC (Training For Textile Care) vastbesloten om er een gezellige en leerrijke ontmoeting van te maken op 2 februari. Niets dan klaarwakkere mensen dus met een helder hoofd en bereid om alles mee te pikken, hoe gering het ook was. Wij gingen op zoek naar wat wij gemeenschappelijk hebben en waar we nog van elkaar kunnen bijleren.
Maarten opende de debatten door een inkijk te geven in het Care4Safe programma, één van de vele acties waar de samenwerking tussen de drie pijlers van de textiel (textielproducenten, kledingproducenten en textielreinigers) van zeer groot belang is. Care4Safe wil namelijk zorgen voor een veiliger werkklimaat en een langere levensduur van de PBM’s.
Frederik gaf een overzicht van de werking van TFTC, het opleidingscentrum van de textielverzorging sedert april 2013. Alle verwezenlijkingen werden even toegelicht met speciale aandacht voor de instructiefilmpjes, die binnenkort via de TFTC website te bekijken zijn.
Daarna werd in groep bekeken en besproken hoe elk van de “partijen” zijn “social media” aanpakt en hoe we misschien enkele dingen kunnen stroomlijnen om de impact en de belangstelling groter te maken. Tenslotte werd er ook nog gesproken over maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO wint duidelijk overal aan belang en bedrijven communiceren hier zeer open over, het is trouwens een troef in hun uitstraling als bewuste onderneming.
Wij kijken uit naar de volgende ontmoeting (sfeerbeelden hieronder).
foto 3foto 4