Train for Textile Care

De properste blog ter wereld


Leave a comment

Het gezondere alternatief

Twee uitstekende redenen om als hotelhouder of gastronoom te kiezen voor stoffen servetten zijn de luxueuze esthetiek en de duurzaamheid. Onlangs kwam er nog een derde reden bij: papieren servetten zouden kleur afgeven op etenswaren en kankerverwekkend zijn.

In maart 2016 brachten drie hogeschoolstudenten uit Hamburg een belangrijk aspect inzake tafellinnen weer onder de aandacht. Zij wonnen namelijk de eerste prijs op gebied van chemie in een wedstrijd “Jugend forscht” (jeugd onderzoekt) met hun onderzoek naar giftige kleurstoffen in papieren servetten. Van de vijftien verschillende servetten in hun onderzoek waren er toch enkele die ernstige twijfels over de kleurstoffen opriepen.

Dit thema veroorzaakte in Duitsland in nogal wat schokgolven. Volgens het landelijk instituut voor beoordeling van risico’s (BfR) bevatten de bontgekleurde papieren servetten “primaire aromatische aminen”, stoffen die volgens het instituut kankerverwekkend zouden zijn en erfelijke veranderingen kunnen teweegbrengen. Christian Schmidt, minister van economie van de deelstaat Hamburg, diende daarom een aanvraag in bij de Europese Commissie om een decreet op te stellen over drukinkten. “Zoals iedereen weet, worden papieren servetten soms gebruikt als bord om koekjes, cake… op te leggen of worden broodjes erin verpakt. Hierbij kunnen deeltjes van die inkt op de etenswaren overgaan”. Verder dan ontwerp van decreet is de Commissie nog niet geraakt en het gevaar blijft dus bestaan. Reden temeer voor hotelhouders of restaurateurs om even te overwegen waarom stoffen servetten zouden moeten wijken voor papieren.

Servetten worden voor verschillende dingen gebruikt, maar zowel voor het afbetten van de lippen als voor direct contact met levensmiddelen moet het servet – stoffen of papieren – veilig zijn op chemisch gebied. Er mogen met andere woorden geen stoffen op het servet overgaan op mensen of op etenswaren. Bij stoffen servetten is dat risico uitgesloten, omdat door de reiniging door professionele wassers er geen gevaar bestaat op overdracht van kleur. Het aspect gezondheid kan dus voor wassers een doorslaggevend argument zijn bij hun onderhandelingen met hoteliers en restauranthouders.

Advertisement


Leave a comment

Microplastics uit de wasmachine

Zelfs voor de Oceanenconferentie van de Verenigde Naties begin juni van dit jaar, waren wij reeds op de hoogte van de vernietiging die plastiek aanricht in de oceanen. Miljarden stukken plastiek drijven op de oceanen en hun effect is langzamerhand wel bekend: zeedieren slikken ze in of raken erin verstrikt en sterven een pijnlijke dood. Anderzijds weten we nog altijd weinig over de kleinste stukjes, de zogeheten microplastics. Onderzoekers bij EMPA (het Zwitsers federale lab voor het testen en onderzoeken van materiaal) hebben bekeken hoe microplastics gevormd worden en waar ze vandaan komen.

De aanwezigheid van microplastics in ons afvalwater komt hoofdzakelijk van twee bronnen. Ten eerste bevatten heel wat cosmeticaproducten zoals tandpasta, crèmes, douchegels en peelings minuscule deeltjes plastiek om een mechanisch reinigingseffect te bekomen. Ten tweede komen microplastics uit het wasproces van kleding die polymeren bevat. Op die manier komen ze via afvalwater in ons milieu. Veel onderzoekers die zich tot nu toe bezig hielden met nanodeeltjes hebben hun blik nu ook gericht op microplastics. Onder hen Bernd Nowack, Edgar Hernandez en Denise Mitrano van de “Technology and Society” afdeling van EMPA. Op basis van hun onderzoek naar nanodeeltjes hebben de drie professoren onlangs een eerste kwantitatieve studie uitgebracht naar het vrijkomen van microvezels tijdens het wassen van polyester textiel in het vaktijdschrift “Environmental Science and Technology”. In deze studie onderzochten de wetenschappers op welke manier wasmiddelen, water-temperatuur en het aantal wasbeurten (en de lengte ervan) een invloed hebben op het vrijkomen van microvezels. Tot op vandaag is deze studie de meest nauwgezette en systematische die ooit is uitgevoerd voor dat onderwerp. En dit heeft betrekking zowel op de hoeveelheid parameters die genoteerd werden als op de beschrijving van de vezels die losgekomen zijn naar aantallen en lengte. Nowak en zijn collega’s kwamen tot de vaststelling dat de hoeveelheid vezels ongeveer dezelfde was bij vijf verschillende wasprogramma’s, maar dat wasmiddelen en detergenten het aantal losse microvezels duidelijk verhoogden in vergelijking met gewoon water. De wastemperatuur speelt geen beduidende rol voor het aantal microvezels die het team later in het afvalwater vond. En merkwaardig genoeg geldt dat ook voor de duur van de wascycli. “Ook voor ons was dat zeer verbazend” zegt Bernd Nowak.  Hij ging er ook van uit dat hij de algemeen gangbare hypothese zou bevestigen dat hoe langer een wasbeurt duurt, hoe meer vezels er vrij komen. “Eerst dachten wij dat microvezels losten tijdens het wassen, maar dan zouden langere wascycli meer vezels genereren en dat is niet het geval.” De onderzoeker doet een stoutmoedige bekentenis: “Spijtig genoeg betekent dit, dat we nog niet juist weten waarom de vezels lossen.” Een goede basis voor verdere onderzoeken, en die zijn reeds gepland. In samenwerking met zijn collega Manfred Heuberger is een onderzoek naar het ontstaan van microvezels tijdens het wassen reeds gestart. Deze nieuwe studie zal systematisch de verschillende textiele materialen analyseren om klaarheid te scheppen over het ontstaan van microvezels in de wasmachines.

Bron: http://www.empa.ch


Leave a comment

HANDDOEKROLLEN: stof verslaat papier

Om onze handen te drogen stelt iedereen zich de vraag: katoen of papier? Deze keuze heeft absoluut een invloed op het milieu. Katoenen handdoeken zorgen niet enkel voor hygiënisch propere handen, maar ze laten ook het milieu stralen. Dat is het resultaat van een actuele duurzaamheidsstudie, die gebeurde in de herfst van vorig jaar. Ze onderzocht de ecologische draagwijdte van katoen, papier van primaire vezels en gerecycleerd papier gedurende de hele levenscyclus. Er werd rekening gehouden met de winning van grondstoffen, fabricage, gebruik, hergebruik en afvalverwerking of recyclage. Het resultaat is duidelijk: katoenen handdoeken zijn veel milieuvriendelijker. Ze laten het papier van primaire vezels in zes van de acht categorieën achter zich; het gerecycleerde papier zelfs in zeven van de acht. Van katoenen handdoeken heeft men 95% minder afval, ze hebben 48% minder energie nodig om ze te maken en hun broeikaseffect is 29% kleiner dan papier van primaire vezels. Naast het volume afval werd de vergelijking ook gemaakt op gebied van energie- en broeikaseffect, luchtverontreiniging, vorming van zomersmog, waterverbruik, verzuringsgraad of overbemesting van de bodem. Reeds in 2006 heeft het Duitse Eco-instituut dit milieuresultaat naar buiten gebracht en tien jaar later werden de resultaten nog eens bevestigd in een studie in opdracht van WIRTEX.

Katoenen handdoekrollen zitten meestal in een verhuursysteem, waardoor er een kringloop ontstaat. Een katoenen handdoekrol kan tot 125 keer gewassen worden. Op het einde van zijn leven wordt de rol terug gerecycleerd voor poetsdoekjes, zwabbers of isolatiemateriaal. Papieren handdoeken belanden bij het restafval.


Leave a comment

Milieuaansprakelijkheid en milieuverzekeringen

Inhoud:

1. Milieuaansprakelijkheid:

 • De diverse burgerlijke en strafrechtelijke milieuaansprakelijkheden en de impact van de Europese richtlijn milieuschade
 • Hoe deze aansprakelijkheidsrisico’s zo goed als mogelijk beperken?
 • Wie kan aansprakelijk gehouden worden (rechtspersoon, zaakvoerder, milieucoördinator, werknemers?), welke sancties dreigen er, …? Onder meer aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Spreker: Robin Slabbinck (LDR)

2. Milieuverzekeringen:

 • Soorten verontreiniging en hun relatie tot verzekering
 • Verzekering van milieuschade in traditionele verzekeringsproducten (aansprakelijkheid versus eigen schade)
 • Verzekering van milieuschade in gespecialiseerde milieuverzekeringen
 • Verplichte milieuverzekeringen
 • Tips & tricks

Spreker:. Marc Peltyn (Casier Risk & Insurance cvba)

Donderdag 24.11.2016 (8.30 uur – 12 uur) bij Centexbel, Technologiepark 7 te 9052 Zwijnaarde

Deelnamekosten (excl. BTW):

 • 100 euro per sessie (leden Centexbel, Unitex of Fedustria en bedrijven uit de confectiesector, de textielverzorging en de kunststoffensector)
 • 130 euro per sessie (andere deelnemers)

Inschrijven kan enkel online via www.cobot.be/vme2016-2017


Leave a comment

VEILIGHEID EN ABSENTEISME IN DE WASSERIJ

TRSA, de wereldwijd toonaangevende Amerikaanse branchevereniging voor de textielverzorging, heeft de resultaten van zijn jaarlijkse nationale veiligheidsenquête vrijgegeven, die aantonen dat de commerciële wasserij-industrie drastische vooruitgang blijft boeken in de richting van het bereiken van het uiteindelijke doel : het elimineren van arbeidsongevallen en beroepsziekten in haar ondernemingen.
De resultaten van de enquête tonen een significante vermindering aan van de totale gedocumenteerde incidentenratio en van de afwezigheids- of uitstapratio voor de wasserijsector met respectievelijk 26,4 procent en 21,2 procent van 2011 tot 2015. Ter vergelijking stelde het federale “Bureau of Labor Statistics” vast dat in fabrieken – die qua veiligheid en de naleving van de sociale akkoorden vergelijkbaar zijn met de commerciële wasserijen – er een vermindering is van respectievelijk maar 9,1 procent voor de incidenten en 8,3 procent voor afwezigheid over dezelfde periode van vijf jaar.
“Dit nieuwste TRSA veiligheidsrapport toont de voortdurende inzet van de bedrijfsleiders aan voor een aanzienlijke verbetering van de gezondheid van werknemers en de veiligheid in de commerciële wasserijen,” zei Joseph Ricci, president en CEO van TRSA. “Net zoals onze inspanningen voor het bevorderen van hygiënisch propere wasprocessen en verantwoordelijke zorg voor het milieu, zetten bedrijfsleiders zich in voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid van hun werknemers. Het bewijs van deze verbintenis is nu duidelijk.”
In de afgelopen tien jaar heeft TRSA gezorgd voor specifieke instrumenten en hulpmiddelen voor de industrie om textielverzorgers te helpen hun veiligheidsprestaties te verbeteren door het aantonen van “best practices” en hoe die te integreren in de bedrijfsvoering. Het veiligheidscomité van TRSA zorgt voortdurend voor updates en herzieningen het materiaal om de risico’s in wasserijen en op de weg te identificeren en te beperken.
Indien mogelijk gaan wij ook hier cijfers publiceren voor België.


Leave a comment

MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

Een vergunningaanvraag en activiteit willen opstarten is anno 2016 niet meer louter een formaliteit. Weldoordachte planning en inpassing in de omgeving is van groot belang tot het slagen van uw plannen. Niet enkel nieuwe inrichtingen krijgen te maken met de diverse toetsen, maar evengoed bestaande bedrijven die wensen uit te breiden, kunnen geconfronteerd worden met een wirwar aan regels en verplichtingen. Met deze studienamiddag wil BOVA ENVIRO+ de bedrijfsleiders, milieucoördinatoren, ondernemers en specialisten wegwijs maken in het divers aanbod aan checks of toetsen nodig voor uw vergunning.
• Passen uw activiteiten wel binnen de ruimtelijke context?
• Heeft u rekening gehouden met de invloed van de aard van activiteiten op het milieu?
• Zijn de effecten op bodem en water vooraf genoeg uitgediept en onderzocht?
• Generen uw activiteiten veel verkeer en transport? Is het wegennet in uw omgeving hierop voorzien?
• Zijn de activiteiten van uw bedrijf van die aard dat dit vanuit Europa beoordeelt wordt als een heel hinderlijk activiteit?
• Kunt u hiervoor bijkomende maatregelen nemen?
• Zijn er gevaarlijke stoffen aanwezig zodat er extra veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden?
• Kunnen er effecten optreden naar de natuur?
• Is er sprake van vermijdbare schade of onvermijdbare schade die mogelijks te herstellen is?

Programma 19 mei 2016:
13.00 – 13.30 uur Onthaal

13.30 – 13.45 uur Actualiteit Isabel Dauwe, Consultant Milieu BOVA ENVIRO+

13.45 – 14.15 uur Check voor u begint de plannen: plan-MER, project-MER nodig voor uw bedrijf? Ann Top, MER-deskundige BOVA ENVIRO+

14.15 – 15.00 uur De mobiliteitstoets en check van uw activiteiten op erfgoeddecreet & landschappen moeten getoetst voor u start. Patrick Maes, MER-deskundige landschap, mobiliteit en ruimtelijke aspecten

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 16.00 uur Bodem, water en veiligheid worden continu getoetst voor en tijdens uw exploitatie (S-plicht, water-, VR- en Sevesotoets) Natasja De Splenter, Manager Juriste BOVA ENVIRO+

16.00 – 16.45 uur Natuur en uw omgeving rondom uw exploitatie zijn van belang (natuurtoets en passende beoordeling) Dirk Van Damme, MER-deskundige fauna & flora UGent

Locatie: Aula Omnia Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth

Inschrijven kan hier : http://www.bovaenviroplus.be/nl/open-opleidingen–seminaries/milieuvergunningsaanvraag-vergeet-u-niet-te-toetsen?utm_source=BE%2B+jaarcursus+19%2F05+Milieuvergunningsaanvraag%3A+vergeet+u+niet+te+toetsen%3F+&utm_campaign=BE%2B+jaarcursus+19%2F05+Milieuvergunningsaanvraag%3A+vergeet+u+niet+te+toetsen%3F+&utm_medium=e-mail&msg=9ca1b705806dba54e03a7dd1ab0c8492


Leave a comment

Geluid en trillingen in een productieomgeving

Niettegenstaande tal van geleverde inspanningen, blijft geluidshinder enerzijds een belastende factor in de productiebedrijven en kan geluid anderzijds een impact hebben op de omgeving. Deze VME-sessie wil (verder) sensibiliseren rond de problematiek van lawaai en het nemen van afdoende maatregelen.

Inhoud:

1. Geluidsproblematiek naar de omgeving toe:
– Wetgeving (Vlarem) rond geluid en trillingen
– Klachten en klachtenbehandeling m.b.t. geluid en trillingen
– Enkele cases (anoniem) omtrent de aanpak van de geluidsproblematiek naar de
omgeving toe

Dhr Claude Bataillie, ‎geluidsdeskundige bij PCM – Oost-Vlaanderen (Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek)

2. Geluidsproblematiek op de werkvloer met aandacht voor arbeidsveiligheid, psychosociaal welzijn en comfort:
– Belang van lawaai/trillingen in de privésfeer en op het werk
– Gevolgen van lawaai/trillingen op het gehoor en ons organisme
– Toelichting van de wetgeving
– Medisch toezicht: interpretatie van een audiometrie en de evolutie in de toekomst
– Collectieve en individuele beschermingsmiddelen
– Akoestische materialen ter verbetering van comfort
– Adviezen en sensibilisering betreffende vermijden van lawaaihinder/trillingshinder

Mw Anke Janssen, arbeidshygiënist bij Attentia

Deelnamekosten (excl. BTW):

• 100 euro per sessie (leden Centexbel, Unitex of Fedustria en bedrijven uit de confectiesector, de textielverzorging en de grafische sector)
• 130 euro per sessie (andere deelnemers)

INSCHRIJVINGSFORMULIER:

terugzenden of faxen naar Cobot-Bedienden vzw – Poortakkerstraat 92 •
9051 St.-Denijs-Westrem • Fax 09 222 02 58

Naam:
Adres:
Telefoon:                           Fax:                               E-mail:
Bedrijf:                                                                      Functie:

 neemt deel aan de VME-module ‘Geluid en trillingen in een productieomgeving’
op donderdag 24 maart 2016

en stort na ontvangst van de factuur ……………………………… euro (excl. BTW) op
rekening 210-0472965-45 van Centexbel • Technologiepark 7 • 9052 Zwijnaarde

wenst een factuur op naam van:
BTW nr.: BE……………………………………………

Specifieke vragen die u graag behandeld ziet:


Leave a comment

Chemie in de kleding

Onze kleding bevat duizenden chemische stoffen die vaak ook door wassen niet verwijderd worden. Van sommige van deze stoffen is bekend dat ze schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Of de kleding daardoor ook een gezondheidsrisico inhoudt, is echter niet duidelijk.

Een onderzoek aan Stockholm University analyseerde zestig kledingstukken van Zweedse en internationale kledingmerken en trof daarin duizenden chemische stoffen aan. Een honderdtal daarvan werden ook geïdentificeerd. Veel van die stoffen bleken niet op de door producenten vrijgegeven lijsten met gebruikte chemische stoffen te staan. Het zijn mogelijk bijproducten, residu’s of stoffen die tijdens het transport op de kleding zijn terechtgekomen.

Deze chemische stoffen komen niet alleen voor in kleding uit kunststof zoals polyester, maar ook in natuurlijke vezels. Zelfs in kledingstukken gemaakt van biologisch katoen kwamen soms hoge concentraties van bepaalde chemische stoffen voor.
Na een wasbeurt keek men welke chemische stofjes er nog op de kleding te vinden waren. Sommige van de substanties waren na de wasbeurt verdwenen. Daarmee lopen we het risico dat deze substanties in de natuur belanden. Andere stofjes bleven gewoon in hoge concentraties in de kleding voorkomen. Dat zijn de stofjes waar onze huid dus vrij langdurig aan wordt blootgesteld.
Welk effect de chemische stofjes op lange termijn hebben, blijft onduidelijk. Dat is onder meer afhankelijk van de concentratie, de giftigheid en hoe gemakkelijk ze door de huid kunnen dringen. “Dit is nog maar het topje van de ijsberg, het is iets waar we ons meer in moeten verdiepen,” vinden de onderzoekers. “Dag en nacht en gedurende ons hele leven dragen we kleding. Of langdurig huidcontact effectief kan leiden tot bepaalde gezondheidsproblemen, is evenwel niet duidelijk.” Maar volgens de onderzoekers verdient dit zeker de nodige aandacht en is dan ook verder onderzoek absoluut nodig.


Leave a comment

JET EXPO 2015

Voor de zesde maal vindt aan de Porte de Versailles in Parijs de beurs Jet Expo plaats van 8 tot en met 10 november eerstkomend. 120 exposanten, waaronder machineproducenten en distributeurs, producenten van reinigingsmiddelen, wasserijen en verenigingen zullen op een oppervlakte van 5500 m² een beeld geven van de professionele textielverzorgingssector.
Evoluties in regelgeving, reorganisatie van het werk, technologische innovaties, nieuwe markten… alles is in beweging voor de professionele reinigers van deze wereld, die elkaar kunnen ontmoeten op deze beurs. Jet Expo verwacht zo’n 4000 bezoekers, vooral van Frankrijk maar eigenlijk van overal. En natuurlijk mag België niet ontbreken. FBT heeft meer dan 100 man op de been gebracht die de groepsreis gaan meemaken. En u kan nog aansluiten, als u (zeer) vlug bent.
Nieuw is dat er dit jaar gezorgd wordt voor:
– Een ‘espace affaires’ voor toevallige of minder toevallige ontmoetingen;
– Een ‘programme top acheteurs’ om directieleden van grote aankopers te spreken;
– Een ‘espace formation et emploi’ speciaal voor bezoekers die een bedrijf willen opstarten in de sector of zich op een of andere manier willen bijscholen en
– Een prijsuitreiking voor de beste innovaties op het gebied van textielreiniging.
Wellicht nadien een verslagje van ons werkbezoek.
Het reclamefilmpje voor de Jet Expo beurs vind je hieronder


Leave a comment

Waterwetgeving: Uw heffing nader bekeken

“Tienduizenden mensen hebben in Ierland tegen de invoering van een heffing op drinkwater geprotesteerd. Bij de demonstraties in vele steden kwamen gisteren tot 120.000 mensen op straat om uiting te geven aan hun ongenoegen.” HLN, d.d. 2/11/2014

Met het programmadecreet 2012 werd de waterheffing ook in Vlaanderen grondig gewijzigd en omgevormd tot een financierende waterheffing. Deze vernieuwde waterheffing zorgt voor een eengemaakte drinkwaterfactuur voor alle watergebruikers en voor een correctere en transparantere toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’.

U kunt zich best nu al voorbereiden op de nieuwe heffing voor de lozing van uw afvalwater op de riolering. De nieuwe heffing past aldus het principe “de vervuiler betaalt” correct toe en voorziet een regeling voor noodlozingen en tijdelijke lozingen. U zult voortaan een integrale kostenaanrekening ontvangen die wel maximaal fiscaal aftrekbaar is. De nieuwe maatregelen zijn al van kracht sinds 1 januari 2013, maar voor de meeste ervan, geldt een ruime overgangstermijn. Zo kunt u nu al op de nieuwe regels inspelen.

Ons seminarie wil u hierbij helpen, het BOVA ENVIRO+ team zal u in eerste luik wegwijs maken in de gehanteerde terminologieën, de van toepassing zijnde rubrieken en hieraan gekoppelde sectoren. Daarnaast zal worden aangegeven hoe een aangifte moet worden ingediend en wordt de theorie gestaafd aan een aantal heffingsvoorbeelden (lozing op riolering van voedingssector en wasserij). In een tweede luik zal Dhr. De Becker van Lexeco advocaten de procedure toelichten met aandacht voor volgende topics: hoe antwoorden op een bericht van rechtzetting, aangifteprocedure, indienen van een bezwaar, betrokken formaliteiten en dergelijke meer.

Programma:

 • 13u00 – 13u30 Ontvangst
 • 13u30 – 13u45 Actualiteit, Tamara Braeckman, BOVA ENVIRO+ nv
 • 13u45 – 14u30 Heffing nader bekeken: wat & hoe, Marjolein Messiaen, erkend deskundige water, BOVA ENVIRO+ nv
 • 14u30 – 15u00 Heffing nader bekeken: praktijkvoorbeelden (voedingsindustrie en wasserijen), Marjolein Messiaen & Carl Degraeve, milieucoördinatoren binnen BOVA ENVIRO+ nv
 • 15u00 – 15u15 Pauze
 • 15u15 – 16u45 Waterwetgeving: procedure aangevuld met praktijkgerichte juridische casestudies, Bart De Becker, Lexeco Advocaten

Kostprijs 200 Euro

Inschrijven kan hier : http://www.ecobova.be/waterwetgevinguwheffingnaderbekeken#title