Train for Textile Care

De properste blog ter wereld

Hoe met je baas onderhandelen over een opleiding?

Leave a comment

Ook al vindt je werkgever het belangrijk om levenslang te studeren en bij te blijven, toch kan hij terughoudend reageren wanneer je een goedkeuring vraagt voor een opleiding. Een opleiding, cursus of stage brengt immers een niet te verwaarlozen financiële kost en tijdsinvestering met zich mee. Daarom geven we enkele tips die je kunnen helpen bij het overtuigen van je werkgever.

Wanneer ga je onderhandelen over je opleiding?

Het ideale moment om je opleidingsvraag naar voren te brengen is tijdens je jaarlijkse evaluatiegesprek. Dit is het moment waarop nieuwe objectieven worden vastgelegd en waar opleidingsvoorstellen ter sprake komen. Als je om een of andere reden je volgend evaluatiegesprek niet kan bijwonen, vraag er dan zelf om bij je werkgever.

Het belang van een goede voorbereiding

Je hebt een afspraak met je werkgever? Dan is een goede voorbereiding ongetwijfeld goud waard.

  • Probeer op voorhand je motivatie duidelijk te tonen.
  • Het is eenvoudiger om je werkgever te overtuigen als je hem kan aantonen dat de opleiding ook tegemoet komt aan  zijn interesses.
  • Probeer dus duidelijk de behoeften te identificeren.
  • Maak een lijstje van de doelen die je wil bereiken met de opleiding.
  • Maak je werkgever duidelijk dat je beschikt over de noodzakelijke troeven om te slagen in je opleiding.
  • Ondersteun, indien mogelijk, je argumenten met cijfergegevens (bv. de invloed van je opleiding op de omzetcijfers van de onderneming, besparingen die gerealiseerd kunnen worden op andere diensten, …).
  • Doe ten slotte een beetje aan lobbying bij je collega’s om hun steun te krijgen. Ze komen misschien van pas …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s