Train for Textile Care

De properste blog ter wereld


Leave a comment

Microplastics uit de wasmachine

Zelfs voor de Oceanenconferentie van de Verenigde Naties begin juni van dit jaar, waren wij reeds op de hoogte van de vernietiging die plastiek aanricht in de oceanen. Miljarden stukken plastiek drijven op de oceanen en hun effect is langzamerhand wel bekend: zeedieren slikken ze in of raken erin verstrikt en sterven een pijnlijke dood. Anderzijds weten we nog altijd weinig over de kleinste stukjes, de zogeheten microplastics. Onderzoekers bij EMPA (het Zwitsers federale lab voor het testen en onderzoeken van materiaal) hebben bekeken hoe microplastics gevormd worden en waar ze vandaan komen.

De aanwezigheid van microplastics in ons afvalwater komt hoofdzakelijk van twee bronnen. Ten eerste bevatten heel wat cosmeticaproducten zoals tandpasta, crèmes, douchegels en peelings minuscule deeltjes plastiek om een mechanisch reinigingseffect te bekomen. Ten tweede komen microplastics uit het wasproces van kleding die polymeren bevat. Op die manier komen ze via afvalwater in ons milieu. Veel onderzoekers die zich tot nu toe bezig hielden met nanodeeltjes hebben hun blik nu ook gericht op microplastics. Onder hen Bernd Nowack, Edgar Hernandez en Denise Mitrano van de “Technology and Society” afdeling van EMPA. Op basis van hun onderzoek naar nanodeeltjes hebben de drie professoren onlangs een eerste kwantitatieve studie uitgebracht naar het vrijkomen van microvezels tijdens het wassen van polyester textiel in het vaktijdschrift “Environmental Science and Technology”. In deze studie onderzochten de wetenschappers op welke manier wasmiddelen, water-temperatuur en het aantal wasbeurten (en de lengte ervan) een invloed hebben op het vrijkomen van microvezels. Tot op vandaag is deze studie de meest nauwgezette en systematische die ooit is uitgevoerd voor dat onderwerp. En dit heeft betrekking zowel op de hoeveelheid parameters die genoteerd werden als op de beschrijving van de vezels die losgekomen zijn naar aantallen en lengte. Nowak en zijn collega’s kwamen tot de vaststelling dat de hoeveelheid vezels ongeveer dezelfde was bij vijf verschillende wasprogramma’s, maar dat wasmiddelen en detergenten het aantal losse microvezels duidelijk verhoogden in vergelijking met gewoon water. De wastemperatuur speelt geen beduidende rol voor het aantal microvezels die het team later in het afvalwater vond. En merkwaardig genoeg geldt dat ook voor de duur van de wascycli. “Ook voor ons was dat zeer verbazend” zegt Bernd Nowak.  Hij ging er ook van uit dat hij de algemeen gangbare hypothese zou bevestigen dat hoe langer een wasbeurt duurt, hoe meer vezels er vrij komen. “Eerst dachten wij dat microvezels losten tijdens het wassen, maar dan zouden langere wascycli meer vezels genereren en dat is niet het geval.” De onderzoeker doet een stoutmoedige bekentenis: “Spijtig genoeg betekent dit, dat we nog niet juist weten waarom de vezels lossen.” Een goede basis voor verdere onderzoeken, en die zijn reeds gepland. In samenwerking met zijn collega Manfred Heuberger is een onderzoek naar het ontstaan van microvezels tijdens het wassen reeds gestart. Deze nieuwe studie zal systematisch de verschillende textiele materialen analyseren om klaarheid te scheppen over het ontstaan van microvezels in de wasmachines.

Bron: http://www.empa.ch

Advertisement


Leave a comment

Milieuaansprakelijkheid en milieuverzekeringen

Inhoud:

1. Milieuaansprakelijkheid:

  • De diverse burgerlijke en strafrechtelijke milieuaansprakelijkheden en de impact van de Europese richtlijn milieuschade
  • Hoe deze aansprakelijkheidsrisico’s zo goed als mogelijk beperken?
  • Wie kan aansprakelijk gehouden worden (rechtspersoon, zaakvoerder, milieucoördinator, werknemers?), welke sancties dreigen er, …? Onder meer aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Spreker: Robin Slabbinck (LDR)

2. Milieuverzekeringen:

  • Soorten verontreiniging en hun relatie tot verzekering
  • Verzekering van milieuschade in traditionele verzekeringsproducten (aansprakelijkheid versus eigen schade)
  • Verzekering van milieuschade in gespecialiseerde milieuverzekeringen
  • Verplichte milieuverzekeringen
  • Tips & tricks

Spreker:. Marc Peltyn (Casier Risk & Insurance cvba)

Donderdag 24.11.2016 (8.30 uur – 12 uur) bij Centexbel, Technologiepark 7 te 9052 Zwijnaarde

Deelnamekosten (excl. BTW):

  • 100 euro per sessie (leden Centexbel, Unitex of Fedustria en bedrijven uit de confectiesector, de textielverzorging en de kunststoffensector)
  • 130 euro per sessie (andere deelnemers)

Inschrijven kan enkel online via www.cobot.be/vme2016-2017


Leave a comment

Het gezondere alternatief

Twee uitstekende redenen om als hotelhouder of gastronoom te kiezen voor stoffen servetten zijn de luxueuze esthetiek en de duurzaamheid. Onlangs kwam er nog een derde reden bij: papieren servetten zouden kleur afgeven op etenswaren en kankerverwekkend zijn.

In maart 2016 brachten drie hogeschoolstudenten uit Hamburg een belangrijk aspect inzake tafellinnen weer onder de aandacht. Zij wonnen namelijk de eerste prijs op gebied van chemie in een wedstrijd “Jugend forscht” (jeugd onderzoekt) met hun onderzoek naar giftige kleurstoffen in papieren servetten. Van de vijftien verschillende servetten in hun onderzoek waren er toch enkele die ernstige twijfels over de kleurstoffen opriepen.

Dit thema veroorzaakte in Duitsland in 2014 nogal wat schokgolven. Volgens het landelijk instituut voor beoordeling van risico’s (BfR) bevatten de bontgekleurde papieren servetten “primaire aromatische aminen”, stoffen die volgens het instituut kankerverwekkend zouden zijn en erfelijke veranderingen kunnen teweegbrengen. Christian Schmidt, minister van economie van de deelstaat Hamburg, diende daarom een aanvraag in bij de Europese Commissie om een decreet op te stellen over drukinkten. “Zoals iedereen weet, worden papieren servetten soms gebruikt als bord om koekjes, cake… op te leggen of worden broodjes erin verpakt. Hierbij kunnen deeltjes van die inkt op de etenswaren overgaan”. Verder dan ontwerp van decreet is de Commissie nog niet geraakt en het gevaar blijft dus bestaan. Reden temeer voor hotelhouders of restaurateurs om even te overwegen waarom stoffen servetten zouden moeten wijken voor papieren.

Servetten worden voor verschillende dingen gebruikt, maar zowel voor het afbetten van de lippen als voor direct contact met levensmiddelen moet het servet – stoffen of papieren – veilig zijn op chemisch gebied. Er mogen met andere woorden geen stoffen op het servet overgaan op mensen of op etenswaren. Bij stoffen servetten is dat risico uitgesloten, omdat door de reiniging door professionele wassers er geen gevaar bestaat op overdracht van kleur. Het aspect gezondheid kan dus voor wassers een doorslaggevend argument zijn bij hun onderhandelingen met hoteliers en restauranthouders.


Leave a comment

WE MOETEN ALLEMAAL LANGER WERKEN

We moeten allemaal langer werken, maar we kunnen het niet. Of toch niet op de manier waarop arbeid nu georganiseerd wordt. Dat blijkt uit een onderzoek van Securex. Het aantal werknemers dat al langer dan een jaar ziek thuiszit, is nog nooit sterker gestegen dan vorig jaar. De situatie is alarmerend.
Neem een gemiddelde werkdag op een gemiddeld bedrijf in België: van de honderd werknemers zullen er die dag zeven ziek thuiszitten, zowel arbeiders als bedienden. Ongeveer drie van die zeven zijn al meer dan een jaar ziek. Dat aantal ‘zeer langdurig afwezigen’ stijgt alarmerend, zegt Securex, dat bedrijven helpt met hun personeelsbeleid. “Vorig jaar is hun aantal met veertien procent gestegen, dat is nooit eerder gebeurd”, zegt Heidi Verlinden. De stijging is opmerkelijk omdat “gewoon” ziek zijn – van een paar dagen tot maximum een maand – niét toeneemt. Of toch niet spectaculair.
Burn-out
“Bij die langdurig afwezigen gaat het vooral om oudere werknemers die het ritme niet meer aankunnen”, zegt Verlinden. “We moeten met z’n allen langer werken, en dat laat zich nu voelen. Vooral bij arbeiders: vanaf 55 jaar is een op de acht langdurig ziek. Bij arbeiders van boven de zestig zit liefst een kwart al langer dan een jaar thuis.”
Belangrijkste reden daarvoor: fysieke klachten als een slechte rug. Of psychische problemen, zoals chronische stress of een burn-out.
De werkgevers tonen weinig interesse om zo iemand weer aan de slag te laten gaan. “Veel langdurig zieken krijgen geen aanmoediging of werkvoorstel van hun baas”, zegt Karin Roskams van Securex. “Bij kleine ¬bedrijven ziet minder dan de helft het nut in van zo’n heropstart na een burn-out.”
Nochtans wordt dat wél noodzakelijk de komende ¬jaren, zegt Securex. “Net omdat de stijging van langdurig zieken zo enorm is en de gezonde werkkrachten dus schaars worden.”


Leave a comment

MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

Een vergunningaanvraag en activiteit willen opstarten is anno 2016 niet meer louter een formaliteit. Weldoordachte planning en inpassing in de omgeving is van groot belang tot het slagen van uw plannen. Niet enkel nieuwe inrichtingen krijgen te maken met de diverse toetsen, maar evengoed bestaande bedrijven die wensen uit te breiden, kunnen geconfronteerd worden met een wirwar aan regels en verplichtingen. Met deze studienamiddag wil BOVA ENVIRO+ de bedrijfsleiders, milieucoördinatoren, ondernemers en specialisten wegwijs maken in het divers aanbod aan checks of toetsen nodig voor uw vergunning.
• Passen uw activiteiten wel binnen de ruimtelijke context?
• Heeft u rekening gehouden met de invloed van de aard van activiteiten op het milieu?
• Zijn de effecten op bodem en water vooraf genoeg uitgediept en onderzocht?
• Generen uw activiteiten veel verkeer en transport? Is het wegennet in uw omgeving hierop voorzien?
• Zijn de activiteiten van uw bedrijf van die aard dat dit vanuit Europa beoordeelt wordt als een heel hinderlijk activiteit?
• Kunt u hiervoor bijkomende maatregelen nemen?
• Zijn er gevaarlijke stoffen aanwezig zodat er extra veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden?
• Kunnen er effecten optreden naar de natuur?
• Is er sprake van vermijdbare schade of onvermijdbare schade die mogelijks te herstellen is?

Programma 19 mei 2016:
13.00 – 13.30 uur Onthaal

13.30 – 13.45 uur Actualiteit Isabel Dauwe, Consultant Milieu BOVA ENVIRO+

13.45 – 14.15 uur Check voor u begint de plannen: plan-MER, project-MER nodig voor uw bedrijf? Ann Top, MER-deskundige BOVA ENVIRO+

14.15 – 15.00 uur De mobiliteitstoets en check van uw activiteiten op erfgoeddecreet & landschappen moeten getoetst voor u start. Patrick Maes, MER-deskundige landschap, mobiliteit en ruimtelijke aspecten

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 16.00 uur Bodem, water en veiligheid worden continu getoetst voor en tijdens uw exploitatie (S-plicht, water-, VR- en Sevesotoets) Natasja De Splenter, Manager Juriste BOVA ENVIRO+

16.00 – 16.45 uur Natuur en uw omgeving rondom uw exploitatie zijn van belang (natuurtoets en passende beoordeling) Dirk Van Damme, MER-deskundige fauna & flora UGent

Locatie: Aula Omnia Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth

Inschrijven kan hier : http://www.bovaenviroplus.be/nl/open-opleidingen–seminaries/milieuvergunningsaanvraag-vergeet-u-niet-te-toetsen?utm_source=BE%2B+jaarcursus+19%2F05+Milieuvergunningsaanvraag%3A+vergeet+u+niet+te+toetsen%3F+&utm_campaign=BE%2B+jaarcursus+19%2F05+Milieuvergunningsaanvraag%3A+vergeet+u+niet+te+toetsen%3F+&utm_medium=e-mail&msg=9ca1b705806dba54e03a7dd1ab0c8492


Leave a comment

Vereenvoudigde KMO-portefeuille vanaf 1 april

De verscheidende bestaande pijlers, domeinen en afzonderlijke steunplafonds en percentages van de KMO portefeuille verdwijnen. In het toekomstige systeem krijgt elke KMO jaarlijks één subsidieplafond en één steunpercentage dat die KMO afhankelijk van haar noden en behoeftes kan inzetten voor opleiding en/of advies.
In de toekomstige KMO portefeuille wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunplafond van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de KMO portefeuille krijgen. Het steunpercentage bedraagt 30%.
Administratief eenvoudig steunverleningsproces
Het aanvragen en toekennen van de subsidies wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden via een vernieuwde website.
Er wordt gekozen voor een geautomatiseerd proces waarbij de KMO portefeuille beperkt wordt tot subsidieverstrekking zonder dossierbehandeling door de administratie zoals vandaag al gebeurt in bijv. de pijler opleiding. In tegenstelling tot vandaag zullen dienstverleners niet meer elke steunaanvraag moeten bevestigen. In de toekomst gaan we uit van een automatische goedkeuring, dienstverleners blijven er wel op toezien dat de steunaanvraag voldoet aan de voorwaarden van de KMO portefeuille; zo niet kunnen zij de steunaanvraag alsnog weigeren.
Erkenning van de dienstverleners
De kwaliteit van de dienstverlening blijft gewaarborgd door de erkenningsregeling voor dienstverleners.
Dienstverleners die erkend zijn voor de pijler opleiding behouden ook na 1 april 2016 hun lopende erkenning voor opleiding.
Dienstverleners en individuele dienstverleners die op 1 april 2016 erkend zijn voor de pijlers advies, advies voor internationaal ondernemen, strategisch advies of technologieverkenning behouden één erkenning voor advies. De nieuwe erkenning voor advies krijgt de resterende duurtijd van de langst lopende erkenning.
Vanaf 1 april 2016 zullen er nog uitsluitend erkenningen voor opleiding of advies toegekend kunnen worden.


Leave a comment

Werkbaar werk

Werkbaar werk is werk dat rekening houdt met wat je als werknemer kunt, kent en wilt. Dit zijn de vijf voorwaarden om te kunnen spreken van werkbaar werk:
1. Je job is leuk
2. Je kan werk en privé op een goede manier combineren
3. Je werkgever biedt je voldoende kansen om bij te leren en door te groeien
4. Je job is niet schadelijk voor je gezondheid
5. Je hebt voldoende zekerheid dat je je werk kan behouden

De sector van de textielverzorging zet via allerlei initiatieven in op de graadverhoging van werkbaar werk, maar minister Peeters is de inspiratie net iets verder gaan zoeken…

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.43087?video=1.2580950


Leave a comment

VAN LERENSBELANG

Onze samenleving verandert in hoog tempo en het onderwijs moet volgen.
Op woensdag 3 februari werd in het Vlaams parlement in samenwerking met de commissie onderwijs de campagne “Van LeRensbelang” gelanceerd. Hierbij geeft de Vlaamse overheid zoveel mogelijk mensen en organisaties de kans om bij te dragen aan het debat over de herziening van de eindtermen. Waar moet ons onderwijs op inzetten?
Alle informatie over deze campagne is te vinden op de website http://www.onsonderwijs.be. Op deze website kan ook iedereen deelnemen aan het debat. Ga gerust eens een kijkje nemen.


Leave a comment

Chemie in de kleding

Onze kleding bevat duizenden chemische stoffen die vaak ook door wassen niet verwijderd worden. Van sommige van deze stoffen is bekend dat ze schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Of de kleding daardoor ook een gezondheidsrisico inhoudt, is echter niet duidelijk.

Een onderzoek aan Stockholm University analyseerde zestig kledingstukken van Zweedse en internationale kledingmerken en trof daarin duizenden chemische stoffen aan. Een honderdtal daarvan werden ook geïdentificeerd. Veel van die stoffen bleken niet op de door producenten vrijgegeven lijsten met gebruikte chemische stoffen te staan. Het zijn mogelijk bijproducten, residu’s of stoffen die tijdens het transport op de kleding zijn terechtgekomen.

Deze chemische stoffen komen niet alleen voor in kleding uit kunststof zoals polyester, maar ook in natuurlijke vezels. Zelfs in kledingstukken gemaakt van biologisch katoen kwamen soms hoge concentraties van bepaalde chemische stoffen voor.
Na een wasbeurt keek men welke chemische stofjes er nog op de kleding te vinden waren. Sommige van de substanties waren na de wasbeurt verdwenen. Daarmee lopen we het risico dat deze substanties in de natuur belanden. Andere stofjes bleven gewoon in hoge concentraties in de kleding voorkomen. Dat zijn de stofjes waar onze huid dus vrij langdurig aan wordt blootgesteld.
Welk effect de chemische stofjes op lange termijn hebben, blijft onduidelijk. Dat is onder meer afhankelijk van de concentratie, de giftigheid en hoe gemakkelijk ze door de huid kunnen dringen. “Dit is nog maar het topje van de ijsberg, het is iets waar we ons meer in moeten verdiepen,” vinden de onderzoekers. “Dag en nacht en gedurende ons hele leven dragen we kleding. Of langdurig huidcontact effectief kan leiden tot bepaalde gezondheidsproblemen, is evenwel niet duidelijk.” Maar volgens de onderzoekers verdient dit zeker de nodige aandacht en is dan ook verder onderzoek absoluut nodig.


Leave a comment

Jet Expo revisited

JET Expo 2015 heeft zijn deuren (net op tijd) terug gesloten. De slotconclusie is dat het een zeer succesvolle zesde editie was. De nieuwe organisator mag terecht fier zijn
Het aantal bezoekers per dag steeg met ongeveer 15 %. Had de grote FBT delegatie daar zijn aandeel in ? Feit is in ieder geval dat de eerste dag – ditmaal een zondag – een zeer drukke dag was met volle standen. Alles draaide natuurlijk rond aan- en verkoop, maar ook innovatie en promotie van het beroep van textielreiniger waren de sleutelwoorden van deze beurs. De commentaren van de standhouders logen er dan ook niet om : “ veel buitenlandse bezoekers, een weldoordachte organisatie, een salon dat zijn identiteit gevonden heeft” (Ecolab), “interessante ontmoetingen, een niet te missen evenement” (Inforum), “een zeer mooie beurs, een prima organisatie” (Aquadoria).
Alain Leboulanger (zaakvoerder van société New CTS met vijftig jaar ervaring) vat het goed samen : “ de beurs heeft niets meer te maken met die van twee jaar geleden. Ik ben zeer tevreden : wij hebben een ongelooflijk groot aantal bezoekers gehad. Ook de verandering van beurshal was een pluspunt omdat de sfeer er gemoedelijker was. Business doen was nog nooit zo leuk.”
De “Trophées de l’innovation” : een welkome vernieuwing

In de categorie wasserijen ging de prijs naar Eberhardt door zijn SmartWAVe procedé ontwikkeld door IPSO, een technische oplossing om water-, energie- en grondstoffenverbruik te verminderen zonder aan kwaliteit in te boeten.
De prijs in de categorie droogkuis ging naar Electrolux met hun concept Lagoon Advanced Care, een evolutie van het Lagoon proces om nog beter te beantwoorden aan de verwachtingen van de klant.
Ecolab mocht de wasserijtrofee in ontvangst nemen voor Aquanomic, dit is een volledige wasserij-oplossing die is ontwikkeld om wereldklasseresultaten te leveren via 5 hoofdcomponenten: juiste producten, juiste wasprocessen, juiste dosering, juiste inzichten en juiste training en ondersteuning.
En zo waren er nog een aantal prijzen…
Nog even de editie 2015 samengevat :
• 105 exposanten waarvan 27 nieuwe, 17 % internationale firma’s.
• 1115 bezoekers per dag (+15 %), 17 % internationale bezoekers.
• zeer goede organisatie en kwaliteit van bezoekers toegejuicht door de standhouders.
• 15 Top aankopers uitgenodigd, 120 zakelijke ontmoetingen van 51 standhouders.
• 6 prijzen voor innovatie uitgereikt door een jury bestaande uit leden van professionele organisaties uit de sector.
• 24 conferentiethema’s / ronde tafel vergaderingen.
Volgende week meer over de FBT groep…