Train for Textile Care

De properste blog ter wereld


Leave a comment

Chemie in de kleding

Onze kleding bevat duizenden chemische stoffen die vaak ook door wassen niet verwijderd worden. Van sommige van deze stoffen is bekend dat ze schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Of de kleding daardoor ook een gezondheidsrisico inhoudt, is echter niet duidelijk.

Een onderzoek aan Stockholm University analyseerde zestig kledingstukken van Zweedse en internationale kledingmerken en trof daarin duizenden chemische stoffen aan. Een honderdtal daarvan werden ook geïdentificeerd. Veel van die stoffen bleken niet op de door producenten vrijgegeven lijsten met gebruikte chemische stoffen te staan. Het zijn mogelijk bijproducten, residu’s of stoffen die tijdens het transport op de kleding zijn terechtgekomen.

Deze chemische stoffen komen niet alleen voor in kleding uit kunststof zoals polyester, maar ook in natuurlijke vezels. Zelfs in kledingstukken gemaakt van biologisch katoen kwamen soms hoge concentraties van bepaalde chemische stoffen voor.
Na een wasbeurt keek men welke chemische stofjes er nog op de kleding te vinden waren. Sommige van de substanties waren na de wasbeurt verdwenen. Daarmee lopen we het risico dat deze substanties in de natuur belanden. Andere stofjes bleven gewoon in hoge concentraties in de kleding voorkomen. Dat zijn de stofjes waar onze huid dus vrij langdurig aan wordt blootgesteld.
Welk effect de chemische stofjes op lange termijn hebben, blijft onduidelijk. Dat is onder meer afhankelijk van de concentratie, de giftigheid en hoe gemakkelijk ze door de huid kunnen dringen. “Dit is nog maar het topje van de ijsberg, het is iets waar we ons meer in moeten verdiepen,” vinden de onderzoekers. “Dag en nacht en gedurende ons hele leven dragen we kleding. Of langdurig huidcontact effectief kan leiden tot bepaalde gezondheidsproblemen, is evenwel niet duidelijk.” Maar volgens de onderzoekers verdient dit zeker de nodige aandacht en is dan ook verder onderzoek absoluut nodig.

Advertisement