Train for Textile Care

De properste blog ter wereld


Leave a comment

Nieuwjaarsevent Modeunie, Creamoda en Unizo

Voor de vijfde maal op rij organiseerden Mode Unie, Creamoda en Unizo hun succesvol Nieuwjaarsevent. De editie van 2015 lokte vorige donderdag 22 januari dan ook heel wat volk waaronder modedetaillisten, merkfabrikanten en een FBT/TFTC delegatie naar de KBC-toren in Sint-Denijs-Westrem.
Thema van het event was ‘Communiceren als het vierkant draait’, een conference gegeven door Frederik Imbo. Na de opleiding Drama aan het Conservatorium van Hogeschool Gent was hij te zien in verschillende musicals, theatervoorstellingen en reeksen op televisie zoals Aspe, Flikken, Thuis, Familie en in de film Aanrijding in Moscou. Daarnaast verleent hij geregeld zijn stem aan reclamespots, films en jeugdreeksen en presenteert hij tal van evenementen.
Zijn grootste roeping is echter het bevorderen van communicatieve vaardigheden.
Als je een conflict met een werknemer of een klant hebt, kunnen de gemoederen hoog oplopen…
Hoe vaak sluipen verwijten, oordelen en eisen in goedbedoelde communicatie als er spanning is? Hoe vaak vergeet je te luisteren naar wat de ander nodig heeft? En vooral: hoe vaak zorgen die zaken niet voor conflicten en botsingen, terwijl beide partijen ze meestal veel liever kwijt dan rijk zijn?
Tijdens de interactieve presentatie ‘Rond punt’ gaf Frederik ons inzichten en tips om vlotter met elkaar te communiceren als het vierkant draait. Daarna volgde de traditionele nieuwjaarsreceptie en netwerking.
foto438390_6

foto438390_7

Advertisement


Leave a comment

Het dienstenchequesysteem op de helling

Steeds minder wasserijen biemaartenden strijkdiensten aan in ruil voor dienstencheques. De wasserijen zien op tegen de zware administratieve last die aan de cheques verbonden is. Bijna twee op de drie van de wasserijen die werken met de cheques zijn daar het laatste jaar mee gestopt of overwegen dat te doen en dat heeft gevolgen voor het aantal banen. Overigens blijkt ook dat de verkoop van dienstencheques vorig jaar voor het eerst is gestagneerd.
Een wasmand met strijk gaat door heel wat handen. En daar knelt het schoentje. De RVA eist van de wasserijen dat ze bij elk te strijken stuk noteren wie en hoelang die persoon eraan gewerkt heeft. Zo niet dreigt een boete.
De administratieve afhandeling is nochtans niet van de poes, zo blijkt. De werknemers van een wasserij die dienstencheques aanvaardt, hebben enerzijds een contract voor de dienstencheques en een ander contract voor het gewone wasserij- en droogkuiswerk. Zo kan het zijn dat iemand die een contract heeft voor 50 procent dienstencheques en 50 procent droogkuis en wasserij, plots moet ophouden met strijken en andere taken moet opnemen omdat de uren bestemd voor dienstencheques verstreken zijn.
De RVA controleert heel streng op het bijhouden van de administratie. De boetes gaan van 36.000 tot anderhalf miljoen euro. Voor veel wasserijen is de maat vol, zij aanvaarden geen dienstencheques meer. Dat heeft gevolgen op personeelsvlak. In het voorbije jaar sneuvelden zo al 50 banen, 130 anderen zijn bedreigd.
“Boetes doodsteek voor gewone kmo”
Het systeem van de dienstencheques is op zich niet rendabel, beaamt ook Maarten Van Severen van de Federatie van de Belgische Textielverzorging. En voor de sector komt daar nog een wetgevingsprobleem bij.
Herbeluister het interview hier:

http://www.radio1.be/programmas/de-ochtend/steeds-meer-wasserijen-bieden-geen-strijkdiensten-met-dienstencheques-meer-aan

Bekijk vandaag ook de nieuwsberichten op VTM en EEN !


Leave a comment

De nieuwe portefeuille strategie (vanaf 2015)

Wij doen ons best – en bijna altijd slagen wij erin – om het werkjaar in de portefeuille en het boekjaar van iedere onderneming gelijk te laten lopen. Dit heeft als grote voordeel dat we aan de bedrijven kunnen beloven om ze op het einde van het werkjaar een documentje te bezorgen in verband met opleidingen dat ze moeiteloos in hun sociale bilan kunnen opnemen.
De nieuwe strategie die in overleg met de sociale partners werd overeengekomen en vastgelegd, bepaalt nu dat vanaf januari 2015 het portefeuillebudget van iedere onderneming nog slechts één jaar geldig is en dat er op het einde van het werkjaar een afrekening moet gebeuren. Tot nu gaven we een speling van 2 jaar maar dat kan niet meer. Wij kunnen geen attesten van opleidingen geven voor verschillende jaren. De handelsbalans van iedere onderneming moet ook jaarlijks neergelegd worden.
De looptijd van een werkjaar wordt voor iedereen vanaf 2015 vastgelegd van 1 januari tot 31 december: 90% van de bedrijven doen dat ook voor hun boekjaar. Er moet steeds voor 30 juni van dat jaar een aanvraag worden ingediend. Indien dat niet gebeurt, vervalt dat jaar en start het bedrijf pas een nieuwe portefeuille vanaf 1 januari van het volgend jaar.

HET SYSTEEM EN DE AFSPRAKEN

1. Om aanspraak te kunnen maken op de steun van het Gemeenschappelijk Fonds moet het bedrijf bij de start van het nieuwe portefeuillejaar het AFSPRAKENBLAD ingevuld en ondertekend hebben en moet het de laatste gegevens in verband met de werkgelegenheid op de BEDRIJFSFOTO hebben ingevuld. De ondertekening van het afsprakenblad gebeurt door de zaakvoerder en een ervaren arbeider. Zolang dat niet gebeurd is, dient TFTC bij de stuurgroep geen aanvraag in.
2. De grote bedrijven met een ondernemingsraad dienen geen afsprakenblad in te vullen, maar moeten bij aanvang van een nieuw portefeuillejaar wel het schriftelijk bewijs leveren (met handtekeningen) dat de steun van het Gemeenschappelijk Fonds en het opleidingsplan van dat bedrijf tijdens een ondernemingsraad werden toegelicht en goedgekeurd. Een getekende kopie van de NOTULEN van die vergadering is noodzakelijk. Is er geen ondernemingsraad in dit soort bedrijf, dient de syndicale delegatie ingelicht te worden.
3. Het opleidingsplan dat bij het begin van een werkjaar wordt opgesteld, is NIET limitatief. Het kan altijd uitgebreid worden mits goedkeuring door de stuurgroep en indien – door omstandigheden – bepaalde opleidingen niet kunnen doorgaan, is dat geen reden tot vermindering van het budget of verwerping van de aanvraag.
4. De budgetaanvraag van elke onderneming wordt door TFTC naar de leden van de stuurgroep en naar de bedrijfsleider gestuurd minimaal 7 werkdagen voor de volgende vergadering.
5. Bij twijfel rond de budgetaanvragen kan de stuurgroep aan TFTC vragen om bijkomende inlichtingen te verzamelen in het bedrijf via een gesprek met de bedrijfsleider en/of de werknemer die mee getekend heeft op het afsprakenblad. De aanvraag komt dan op de agenda van de volgende vergadering van de stuurgroep.
6. Voor de afrekening van de opleidingsinspanningen is het een absolute vereiste om van elke deelnemer/arbeider aan elke opleiding een ingevuld en ondertekend evaluatieblad te krijgen (geen kopieën of faxen of PDF…). In principe wordt het standaardformulier van TFTC gebruikt. Ondernemingen die in het kader van ISO-certificering (of andere) zelf reeds een evaluatieblad gebruiken, kunnen dit verder doen mits duidelijke afspraken met TFTC zodat iedere onderneming quasi op dezelfde manier in zijn geheel kan geëvalueerd worden. Opleidingen die gratis worden georganiseerd, worden niet opgenomen in de portefeuille.
7. Op het einde van het werkjaar kan TFTC vragen om een kort evaluatiegesprek te gaan voeren met de bedrijfsleider en/of enkele werknemers om een duidelijk beeld te krijgen van de waarde van de geleverde inspanningen en om te luisteren naar opleidingsvragen van werknemers. Omdat dit wellicht enige aanpassing vraagt, zal TFTC de bedrijven tijdig inlichten en toestemming vragen voor dat bezoekje.