Train for Textile Care

De properste blog ter wereld


Leave a comment

Geluid en trillingen in een productieomgeving

Niettegenstaande tal van geleverde inspanningen, blijft geluidshinder enerzijds een belastende factor in de productiebedrijven en kan geluid anderzijds een impact hebben op de omgeving. Deze VME-sessie wil (verder) sensibiliseren rond de problematiek van lawaai en het nemen van afdoende maatregelen.

Inhoud:

1. Geluidsproblematiek naar de omgeving toe:
– Wetgeving (Vlarem) rond geluid en trillingen
– Klachten en klachtenbehandeling m.b.t. geluid en trillingen
– Enkele cases (anoniem) omtrent de aanpak van de geluidsproblematiek naar de
omgeving toe

Dhr Claude Bataillie, ‎geluidsdeskundige bij PCM – Oost-Vlaanderen (Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek)

2. Geluidsproblematiek op de werkvloer met aandacht voor arbeidsveiligheid, psychosociaal welzijn en comfort:
– Belang van lawaai/trillingen in de privésfeer en op het werk
– Gevolgen van lawaai/trillingen op het gehoor en ons organisme
– Toelichting van de wetgeving
– Medisch toezicht: interpretatie van een audiometrie en de evolutie in de toekomst
– Collectieve en individuele beschermingsmiddelen
– Akoestische materialen ter verbetering van comfort
– Adviezen en sensibilisering betreffende vermijden van lawaaihinder/trillingshinder

Mw Anke Janssen, arbeidshygiënist bij Attentia

Deelnamekosten (excl. BTW):

• 100 euro per sessie (leden Centexbel, Unitex of Fedustria en bedrijven uit de confectiesector, de textielverzorging en de grafische sector)
• 130 euro per sessie (andere deelnemers)

INSCHRIJVINGSFORMULIER:

terugzenden of faxen naar Cobot-Bedienden vzw – Poortakkerstraat 92 •
9051 St.-Denijs-Westrem • Fax 09 222 02 58

Naam:
Adres:
Telefoon:                           Fax:                               E-mail:
Bedrijf:                                                                      Functie:

 neemt deel aan de VME-module ‘Geluid en trillingen in een productieomgeving’
op donderdag 24 maart 2016

en stort na ontvangst van de factuur ……………………………… euro (excl. BTW) op
rekening 210-0472965-45 van Centexbel • Technologiepark 7 • 9052 Zwijnaarde

wenst een factuur op naam van:
BTW nr.: BE……………………………………………

Specifieke vragen die u graag behandeld ziet:


Leave a comment

Chemie in de kleding

Onze kleding bevat duizenden chemische stoffen die vaak ook door wassen niet verwijderd worden. Van sommige van deze stoffen is bekend dat ze schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Of de kleding daardoor ook een gezondheidsrisico inhoudt, is echter niet duidelijk.

Een onderzoek aan Stockholm University analyseerde zestig kledingstukken van Zweedse en internationale kledingmerken en trof daarin duizenden chemische stoffen aan. Een honderdtal daarvan werden ook geïdentificeerd. Veel van die stoffen bleken niet op de door producenten vrijgegeven lijsten met gebruikte chemische stoffen te staan. Het zijn mogelijk bijproducten, residu’s of stoffen die tijdens het transport op de kleding zijn terechtgekomen.

Deze chemische stoffen komen niet alleen voor in kleding uit kunststof zoals polyester, maar ook in natuurlijke vezels. Zelfs in kledingstukken gemaakt van biologisch katoen kwamen soms hoge concentraties van bepaalde chemische stoffen voor.
Na een wasbeurt keek men welke chemische stofjes er nog op de kleding te vinden waren. Sommige van de substanties waren na de wasbeurt verdwenen. Daarmee lopen we het risico dat deze substanties in de natuur belanden. Andere stofjes bleven gewoon in hoge concentraties in de kleding voorkomen. Dat zijn de stofjes waar onze huid dus vrij langdurig aan wordt blootgesteld.
Welk effect de chemische stofjes op lange termijn hebben, blijft onduidelijk. Dat is onder meer afhankelijk van de concentratie, de giftigheid en hoe gemakkelijk ze door de huid kunnen dringen. “Dit is nog maar het topje van de ijsberg, het is iets waar we ons meer in moeten verdiepen,” vinden de onderzoekers. “Dag en nacht en gedurende ons hele leven dragen we kleding. Of langdurig huidcontact effectief kan leiden tot bepaalde gezondheidsproblemen, is evenwel niet duidelijk.” Maar volgens de onderzoekers verdient dit zeker de nodige aandacht en is dan ook verder onderzoek absoluut nodig.


Leave a comment

Jet Expo revisited

JET Expo 2015 heeft zijn deuren (net op tijd) terug gesloten. De slotconclusie is dat het een zeer succesvolle zesde editie was. De nieuwe organisator mag terecht fier zijn
Het aantal bezoekers per dag steeg met ongeveer 15 %. Had de grote FBT delegatie daar zijn aandeel in ? Feit is in ieder geval dat de eerste dag – ditmaal een zondag – een zeer drukke dag was met volle standen. Alles draaide natuurlijk rond aan- en verkoop, maar ook innovatie en promotie van het beroep van textielreiniger waren de sleutelwoorden van deze beurs. De commentaren van de standhouders logen er dan ook niet om : “ veel buitenlandse bezoekers, een weldoordachte organisatie, een salon dat zijn identiteit gevonden heeft” (Ecolab), “interessante ontmoetingen, een niet te missen evenement” (Inforum), “een zeer mooie beurs, een prima organisatie” (Aquadoria).
Alain Leboulanger (zaakvoerder van société New CTS met vijftig jaar ervaring) vat het goed samen : “ de beurs heeft niets meer te maken met die van twee jaar geleden. Ik ben zeer tevreden : wij hebben een ongelooflijk groot aantal bezoekers gehad. Ook de verandering van beurshal was een pluspunt omdat de sfeer er gemoedelijker was. Business doen was nog nooit zo leuk.”
De “Trophées de l’innovation” : een welkome vernieuwing

In de categorie wasserijen ging de prijs naar Eberhardt door zijn SmartWAVe procedé ontwikkeld door IPSO, een technische oplossing om water-, energie- en grondstoffenverbruik te verminderen zonder aan kwaliteit in te boeten.
De prijs in de categorie droogkuis ging naar Electrolux met hun concept Lagoon Advanced Care, een evolutie van het Lagoon proces om nog beter te beantwoorden aan de verwachtingen van de klant.
Ecolab mocht de wasserijtrofee in ontvangst nemen voor Aquanomic, dit is een volledige wasserij-oplossing die is ontwikkeld om wereldklasseresultaten te leveren via 5 hoofdcomponenten: juiste producten, juiste wasprocessen, juiste dosering, juiste inzichten en juiste training en ondersteuning.
En zo waren er nog een aantal prijzen…
Nog even de editie 2015 samengevat :
• 105 exposanten waarvan 27 nieuwe, 17 % internationale firma’s.
• 1115 bezoekers per dag (+15 %), 17 % internationale bezoekers.
• zeer goede organisatie en kwaliteit van bezoekers toegejuicht door de standhouders.
• 15 Top aankopers uitgenodigd, 120 zakelijke ontmoetingen van 51 standhouders.
• 6 prijzen voor innovatie uitgereikt door een jury bestaande uit leden van professionele organisaties uit de sector.
• 24 conferentiethema’s / ronde tafel vergaderingen.
Volgende week meer over de FBT groep…


Leave a comment

JET EXPO 2015

Voor de zesde maal vindt aan de Porte de Versailles in Parijs de beurs Jet Expo plaats van 8 tot en met 10 november eerstkomend. 120 exposanten, waaronder machineproducenten en distributeurs, producenten van reinigingsmiddelen, wasserijen en verenigingen zullen op een oppervlakte van 5500 m² een beeld geven van de professionele textielverzorgingssector.
Evoluties in regelgeving, reorganisatie van het werk, technologische innovaties, nieuwe markten… alles is in beweging voor de professionele reinigers van deze wereld, die elkaar kunnen ontmoeten op deze beurs. Jet Expo verwacht zo’n 4000 bezoekers, vooral van Frankrijk maar eigenlijk van overal. En natuurlijk mag België niet ontbreken. FBT heeft meer dan 100 man op de been gebracht die de groepsreis gaan meemaken. En u kan nog aansluiten, als u (zeer) vlug bent.
Nieuw is dat er dit jaar gezorgd wordt voor:
– Een ‘espace affaires’ voor toevallige of minder toevallige ontmoetingen;
– Een ‘programme top acheteurs’ om directieleden van grote aankopers te spreken;
– Een ‘espace formation et emploi’ speciaal voor bezoekers die een bedrijf willen opstarten in de sector of zich op een of andere manier willen bijscholen en
– Een prijsuitreiking voor de beste innovaties op het gebied van textielreiniging.
Wellicht nadien een verslagje van ons werkbezoek.
Het reclamefilmpje voor de Jet Expo beurs vind je hieronder


Leave a comment

Waterwetgeving: Uw heffing nader bekeken

“Tienduizenden mensen hebben in Ierland tegen de invoering van een heffing op drinkwater geprotesteerd. Bij de demonstraties in vele steden kwamen gisteren tot 120.000 mensen op straat om uiting te geven aan hun ongenoegen.” HLN, d.d. 2/11/2014

Met het programmadecreet 2012 werd de waterheffing ook in Vlaanderen grondig gewijzigd en omgevormd tot een financierende waterheffing. Deze vernieuwde waterheffing zorgt voor een eengemaakte drinkwaterfactuur voor alle watergebruikers en voor een correctere en transparantere toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’.

U kunt zich best nu al voorbereiden op de nieuwe heffing voor de lozing van uw afvalwater op de riolering. De nieuwe heffing past aldus het principe “de vervuiler betaalt” correct toe en voorziet een regeling voor noodlozingen en tijdelijke lozingen. U zult voortaan een integrale kostenaanrekening ontvangen die wel maximaal fiscaal aftrekbaar is. De nieuwe maatregelen zijn al van kracht sinds 1 januari 2013, maar voor de meeste ervan, geldt een ruime overgangstermijn. Zo kunt u nu al op de nieuwe regels inspelen.

Ons seminarie wil u hierbij helpen, het BOVA ENVIRO+ team zal u in eerste luik wegwijs maken in de gehanteerde terminologieën, de van toepassing zijnde rubrieken en hieraan gekoppelde sectoren. Daarnaast zal worden aangegeven hoe een aangifte moet worden ingediend en wordt de theorie gestaafd aan een aantal heffingsvoorbeelden (lozing op riolering van voedingssector en wasserij). In een tweede luik zal Dhr. De Becker van Lexeco advocaten de procedure toelichten met aandacht voor volgende topics: hoe antwoorden op een bericht van rechtzetting, aangifteprocedure, indienen van een bezwaar, betrokken formaliteiten en dergelijke meer.

Programma:

  • 13u00 – 13u30 Ontvangst
  • 13u30 – 13u45 Actualiteit, Tamara Braeckman, BOVA ENVIRO+ nv
  • 13u45 – 14u30 Heffing nader bekeken: wat & hoe, Marjolein Messiaen, erkend deskundige water, BOVA ENVIRO+ nv
  • 14u30 – 15u00 Heffing nader bekeken: praktijkvoorbeelden (voedingsindustrie en wasserijen), Marjolein Messiaen & Carl Degraeve, milieucoördinatoren binnen BOVA ENVIRO+ nv
  • 15u00 – 15u15 Pauze
  • 15u15 – 16u45 Waterwetgeving: procedure aangevuld met praktijkgerichte juridische casestudies, Bart De Becker, Lexeco Advocaten

Kostprijs 200 Euro

Inschrijven kan hier : http://www.ecobova.be/waterwetgevinguwheffingnaderbekeken#title


Leave a comment

Uw mening als zelfstandige ondernemer telt!

Voor de vijfde maal op rij lanceren UNIZO Overnamecoach en INTEGRAAL in samenwerking met FBT een grootschalige ondernemersenquête over de problematiek van bedrijfsoverdracht van zelfstandige ondernemers. Dit onderzoek helpt ons om de vinger aan de pols te houden over wat reilt en zeilt bij u en ondernemend Vlaanderen. De bedoeling van deze bevraging is gepaste beleidsaanbevelingen en verbetervoorstellen te kunnen formuleren.
Het invullen van deze vragenlijst zal slechts een 10-tal minuten in beslag nemen. De enquête blijft online tot 15 juli 2015, een tweetal maanden dus.

Door uw deelname maakt u bovendien kans 1 van de 10 nieuwe handboeken ‘ Uw zaak verkopen, overlaten of stopzetten ‘.

START DE ENQUETE

via deze link : https://unizo.socratos.net/direct/Groteeindeloopbaanenquete

Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.
Wij danken u van harte voor uw medewerking!


Leave a comment

Global UHF RFID Experiences Event

Wij ontvingen een uitnodiging van Textilligence – het nieuwste PiT lid – voor haar UHF RFID event. Vooraleer u naar een verklarend woordenboek loopt, even wat uitleg: UHF (Ultra High Frequency) staat voor de gebruikte radiofrequentie, RFID is de afkorting van Radio Frequency IDentification en is een technologie die gebruik maakt van een radiosignaal voor de identificatie en tracking van bijvoorbeeld het wasgoed.
Textilligence en ABS willen u graag de toepassingen van UHF RFID technologie in onze industrie laten zien. Er is ook aan een aantal wasserijen en linnenverhuurbedrijven gevraagd hun ervaringen met u te delen. Bedrijven, die reeds miljoenen tags in platgoed en kleding hebben aangebracht en deze dagelijks scannen, willen u graag laten kennis maken met hun ervaringen die ook u veel geld kunnen besparen.
Sinds een aantal jaar is de UHF tag (of chip) beschikbaar voor onze industrie en met name voor de toepassing in platgoed. Een tag die bestand is tegen de zware beproevingen van een industrieel wasproces. Kijken we anno 2015 naar de implementatie van de UHF technologie in onze branche, dan lopen we ver achter vergeleken met andere delen van de wereld. Het is dus tijd om de bakens snel te verzetten.
Op dinsdag 16 juni 2015 bent u vanaf 13 uur welkom in het Texperience Center, Bergstraat 50 te Goirle (Nederland). Goirle ligt tussen Breda en Tilburg.
Een blik op het programma:
• Opening
• Technische uiteenzetting UHF RFID
• Installaties ABSSolute & UHF
• Presentatie wasserij 1
• Presentatie wasserij 2
• Toekomstvisie
• Vragen
U kunt zich aanmelden voor het UHF RFID Event via: info@Textilligence.com


Leave a comment

Workshop CLP

BOVA Environmental Consulting en Enviro+ hebben beslist om hun krachten, competenties, erkenningen en troeven te bundelen en organiseren een workshop “CLP: actieve toepassing in uw bedrijf”. CLP staat voor classification, labelling and packaging of substances. De CLP-verordening waarborgt dat werknemers en consumenten in de Europese Unie duidelijk worden geïnformeerd over de gevaren van chemische stoffen in de Europese Unie door middel van de indeling en etikettering van chemische stoffen.
Leveranciers moeten een stof of mengsel in een verpakking, voordat zij deze op de markt brengen, etiketteren volgens de vereisten van de CLP-verordening in een van de volgende gevallen:
• een stof is ingedeeld als gevaarlijk
• een mengsel bevat een of meer stoffen die zijn ingedeeld als gevaarlijk boven een bepaalde drempel.

Dit is niet zomaar een opleiding, het is een praktische “werkdag” waar deelnemers niet stil zitten, zwijgen en luisteren. In groepjes participeren de deelnemers actief om tijdens de oefeningen tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Datum: donderdag 4 juni 2015
Tijdstip: van 13u00 tot 17u00
Locatie: Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Programma
• 13u00-13u20: Onthaal
• 13u20-14u10: Implementatie van CLP in Vlarem, met aandacht voor nieuwe Vlarem indelingslijst
14u10-15u00: Deel 1: Groepsoefening met focus op de indeling van gevaarlijke producten volgens de nieuwe indelingslijst
15u00-15u20: Koffiepauze
• 15u20-15u40: Bespreking resultaten groepsoefening
• 15u40-16u15: Deel 2: Groepsoefening met focus op de veiligheidsafstanden na implementatie van CLP
16u15-16u35: Bespreking resultaten groepsoefening
• 16u35-17u00: Deel 3: Individuele oefening (“examen”) in de vorm van een quiz

Inschrijven kan hier: http://www.enviroplus.be/Workshop_CLP_juni_2015


Leave a comment

SECURA 2015 op de Heizel

Op woensdag 25, donderdag 26 en vrijdag 27 maart 2015 opent Brussels Expo zijn deuren voor de 10e editie van SECURA, de vakbeurs voor “Health, Safety & Security at Work”.
Deze vakbeurs geeft een divers, actueel en compleet overzicht van alle technologieën, innovaties en ideeën om arbeidsongevallen, diefstal en inbraken te voorkomen en tevens correct te anticiperen op incidenten die zich voordoen. Er worden conferenties gehouden over gezondheid en welzijn op het werk en over brandpreventie. Er staan ook demo’s op het programma over onder andere “technologie en ergonomie hand in hand” en “veilig werken in besloten ruimtes”.
Ook FBT/Care4Safe heeft er een stand, opgebouwd door twee ondernemende krachten. Een bezoekje meer dan waard.
Voor alle praktische info: http://www.easyfairs.com/nl/events_216/secura-brussels2015_52836/secura-brussels-2015_52837/
foto


Leave a comment

INFOSESSIE SOLVENTEN

Gisteren, 5 maart, heb ik deelgenomen aan de werkvergadering “Welk solvent bepaalt de toekomst van de droogkuis” die plaats vond in Frame 21 in Herentals. Ook deze tweede infosessie – de eerste vond plaats in Waregem – handelde vooral over de toekomst van PER (Perchloorethyleen), tot op vandaag het meest gebruikte solvent.
Collega Frederik opende de debatten met een overzicht en een vergelijking van alle solventen die nu op de markt zijn. Katrien Decruyenaere van Consultes en Carl De Graeve van Bova stortten zich op de meest ingewikkelde en delicate materie van het programma: de wettelijke milieuvoorschriften voor droogkuis. Ik onthoud dat momenteel alle solventen op dezelfde manier behandeld worden, dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen PER en zijn concurrenten. David Knight van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie besprak de probleemstelling en de mogelijke gevolgen voor het voortbestaan van PER. We onthouden dat er hieromtrent nog geen beslissing is getroffen, dat er ook geen Europese richtlijn moet verwacht worden omdat de vervuilingsgraad niet grensoverschrijdend is en dat de sector opgeroepen wordt om zijn steentje bij te dragen tot een gefundeerd besluit over dit onderwerp. Maarten Van Severen tenslotte gaf een overzicht van de werking en de resultaten van Vlabotex (Vlaams Bodemsaneringsfonds voor de Textielverzorging), een fonds voor de bodemsanering van terreinen in Vlaanderen waar de activiteit “chemisch reinigen van textiel” uitgeoefend wordt of werd.
Tijdens en na iedere spreekbeurt was er gelegenheid tot het stellen van vragen, wat dan ook intensief gebeurde. Enkele sfeerbeelden hieronder en ook – voor de belangstellenden – de PDF’s van de verschillende presentaties.

FullSizeRenderherentals

maarten

2. FD – Solventen – HERENTALS

3. WETTELIJKE MILIEUVOORSCHRIFTEN VOOR DROOGKUIS met foto en logo HERENTALS

4. DK – VO droogkuis

5. MVS PER infoavond Herentals